NEJDŮLEŽITĚJŠÍ INFORMACE

KDO VLASTNĚ SPRAVUJE VAŠE ÚDAJE?

Společnost P-TEAM s.r.o., sídlíme na adrese Chlumova 5429/1a v Jihlavě a podnikáme pod identifikačním číslem 29321514.

Abyste se v textu co nejlépe orientovali, budeme se dále nazývat jako provozovatel.

GDPR

KDE VAŠE ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Přímo na tomto webovém portálu Příběhuj.cz, kde zároveň provozujeme e-shop.

JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Ty údaje, které nám sami poskytnete.  Buď právě na našem e-shopu, či v průběhu různých promo akcí. Dále zpracováváme údaje o vás, které kombinujeme s informacemi získanými přímo od vás. Někdy také získáme osobní údaje o vás od  někoho jiného, ale právě ten někdo jiný je povinen vás informovat o tom,  že nám vaše údaje poskytl.  A v neposlední řadě nám osobní údaje někoho jiného můžete sdělit vy sami, ale i pro vás platí povinnost sdělit poskytnutí a následné podmínky zpraocování tomu někomu, na koho nám dáte informace.

JAK TYTO ÚDAJE ZPRAVOVÁVÁME?

Zpravidla automaticky. Důležité a užitečné informace pro nás jsou např. IP adresa, datum a čas přístupu na naše webové stránky, informace o vašem internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení vašeho jazyka. Můžeme také zpracovávat informace o vašem chování na našich webových stránkách, tj. např. jaké odkazy na našich webových stránkách navštívíte, které zboží je vám zobrazeno, nebo které zboží jste vložili do košíku.

Přistupujete-li na naše webové stránky z mobilního telefonu či obdobného přístroje můžeme zpracovávat i informace o vašem mobilním zařízení, např. data o typu a rozlišení vašeho mobilního zařízení. Automatické zpracování se týká také Cookies. Více informací Cookies doporučujeme nastudovat na veřejně dostupných na wikipedii. 

PROČ TO DĚLÁME?

Máme k tomu hned několik důvodů. Nákupem to začíná – potřebujeme správně odbavit vaši objednávku a doručit vám ji, proto např. i dopravcům někdy potřebujeme sdělit vaše údaje. I při jakékoliv komplikaci se na vás můžeme obrátit a vše k vaši spokojenosti vyřešit. Dále protože chceme abyste byl dlouhodobě naším spokojeným zákazníkem a proto vždy když s vámi komunikujeme, používáme vaše osobní údaje.

Mezi další naší  interakci s vámi složí uživatelský účet, díky kterému si nemusíte pamatovat vaše předchozí nákupy, můžete si kontrolovat objednávky atp. A v neposlední řadě naše promo aktivity, kterými vás udržujeme v obraze. Pokud nebudete souhlasit se zasíláním našich novinek a jiných sdělení, napište nám na info@pribehuj.cz a kdykoliv můžete zasílání zrušit. To stejné se týká také soutěží u kterých vás fotíme, což pomáhá dalším lidem stát se našimi spokojenými zákazníky.  Opět můžete vznést požadavek na nepoužití na info@pribehuj.cz. 

V neposlední řadě neustále pracujeme na zlepšení našich služeb, výrobků a proto používáme údaje jako historie vašich objednávek a chování na webu dokážeme nabídnout relevatnější nabídky dalšího zboží, např. příslušenství k zakoupeným produktům. Na určitých místech tedy zobrazujeme takové produkty, které jsou přímo pro vás a odpovídají vašim potřebám a zájmům. K optimalizaci prvků na webu můžeme využívat také nástroje pro testování různých variant (tzv. A/B testování), Google Analytics apod. A s tím souvisejících např. zákaznických hodnoceních.

A nakonec můžeme vaše osobní údaje použit při jednání s úřady a institucemi např. v případě neuhrazených pohledávek, či kontroly ze strany veřejné moci z obdobně závažných důvodů.

JAKÉ MÁME PRÁVNÍ PODKLADY KE ZPRACOVÁNÍ?

Velkou část vašich osobních údajů potřebujeme k tomu, abychom s vámi vůbec mohli uzavřít kupní či jinou smlouvu a plnit ji ohledně zboží či služeb, které si u nás chcete zakoupit. Jakmile je smlouva uzavřena, tak vaše osobní údaje zpracováváme k tomu, abychom vám řádně doručili zakoupené zboží, popř. abychom vám řádně poskytly zakoupené služby. Na základě tohoto právního důvodu tedy zpracováváme především údaje fakturační a doručovací. Vaše osobní údaje používáme kvůli oprávněným zájmům i k tornu, abychom vám poskytli relevantní obsah, tedy obsah, který je pro vás zajímavý. Na základě oprávněného zájmu takto zpracováváme zejména osobní údaje, které zpracováváme automaticky a cookies. Ze stejného právního důvodu vám jako našim zákazníkům můžeme zasílat e-mailové a SMS zprávy. Z důvodu ochrany před nelegálním šířením a zpřístupňováním vámi zakoupeného digitálního obsahu (pdf soubory či jiný elektronický obsah) může být v zakoupeném elektronickém obsahu zobrazeno vaše jméno, příjmení a vaše adresa. Pakliže vaše osobní údaje zpracováváme na základě tohoto právního důvodu, můžete proti tomuto zpracování vznést námitku na info@pribehuj.cz. Pro účely zasílání obchodních sdělení (e-mail marketing) a telemarketing zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu. Pokud nám souhlas neudělíte a jste naším zákazníkem, tak vám můžeme obchodní sdělení zaslat (popř. vám v rámci telemarketingu zavolat) i bez toho, abyste nám udělili váš souhlas. V každém případě však platí, že můžete takovouto marketingovou komunikaci z naší strany jednoduše zakázat tím, že nás kontaktujete prostřednictvím info@pribehuj.cz (nebo si upravíte nastavení svého uživatelského profilu či využije kontaktního formuláře, budeme-li tyto možnosti nabízet). Pokud nám udělíte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete jej kdykoliv odvolat prostřednictvím info@pribehuj.cz (nebo kontaktního formuláře, budeme-li tuto možnost nabízet).

KDY PŘEDÁVÁME ÚDAJE TŘETÍM STRANÁM?

Vždy při předání zboží dopravci, aby vámi zvolený dopravce by vám byl schopen doručit objednané zboží, pokud bychom mu mj. nepředali údaje, kam a komu konkrétně má zboží doručit. Tyto údaje dopravci předáme podle toho, jak je vyplníte v objednávce. Takto předané údaje zahrnují především vaše jméno a příjmení, email, doručovací adresu, tel. číslo, na kterém vás může dopravce kontaktovat, a pokud nebylo zboží uhrazeno předem, tak i případně částku, kterou je třeba při převzetí zboží uhradit. Dopravce je ve vztahu k osobním údajům, které mu předáme, oprávněn zpracovávat je pouze pro účely doručení zboží a v souladu s platnou právní úpravou.Dále pokud si od nás objednáváte zboží, které se nachází ve skladě našeho smluvního partnera, musíme k dokončení objednávky předat vaše osobní údaje tomuto smluvnímu partnerovi, který objednávku vybaví. Takto předané údaje zahrnují především vaše jméno a příjmení, email, doručovací adresu, tel. číslo, na kterém vás může dopravce kontaktovat a pokud nebylo zboží uhrazeno předem, tak i případně částku, kterou je třeba při převzetí zboží uhradit. Tento smluvní partner poté uvedené osobní údaje musí předat dopravci, který bude zboží doručovat, protože jinak by vám dopravce nebyl schopen zboží doručit. Jak smluvní partner, který pro nás skladuje zboží, tak i dopravce, jsou ve vztahu k osobním údajům, které jim předáváme, povinni tyto osobní údaje použít pouze pro účely skladování/doručení zboží a zpracovávat je v souladu s platnou právní úpravou. V poslední řad nabízíme-li možnost platit platební kartou, nemáme údaje o platebních kartách, kterými u nás platíte. Údaji o vašich platebních kartách disponuje pouze zabezpečená platební brána a příslušná bankovní instituce. Pokud by byla vaše platební karta uloženou pro urychlení dalších nákupů na našem internetovém obchodě, disponujeme pouze základními údaji jako je např. několik prvních a posledních číslic platební karty a tyto údaje by šlo vymazat v nastavení vašeho uživatelského účtu. Dále také při komunikaci obchodních sdělení můžeme využít třetích stran, které jsou ale vázány povinností mlčenlivosti a nesmí vaše údaje použít a v poslední řadě ke správě internetových stránek, které spravují administrátoři a techničtí pracovníci, kteří nejsou ale oprávněni dále nakládat s osobními údaji.

JAK DLOUHO JE ZPRACOVÁVÁME?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi námi.V případě zpracovávání osobních údajů, ke kterému byl udělen souhlas, budou vaše osobní údaje obecně zpracovávány po dobu 7 let, nebo do odvolání takového souhlasu.V případě, že se přihlásíte k odběru obchodních sdělení, tak vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 7 let, popř. do doby vyslovení vašeho nesouhlasu s jejich dalším zasíláním. Dále upozorňujeme, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služeb, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (např. u daňových dokladů je touto dobou doba nejméně 10 let). Údaje získané prostřednictvím uživatelského účtu či jiným obdobným způsobem, zpracováváme po dobu využívání našich služeb a dále obvykle 5 let po jejich zrušení. Následně jsou obvykle ukládány po přiměřenou dobu pouze základní identifikační údaje a údaj o tom, z jakého důvodu byl uživatelský účet zrušen či údaje tvořící součást provozních záloh.

JAK VAŠE ÚDAJE ZABEZPEČUJEME?

Velmi nám záleží na ochraně vašich osobních údajů. Komunikace mezi vaším zařízením a našimi webovými servery je šifrovaná. Přihlašovací údaje jsou zaheslované a vaše data jsou uložena na serverech v zabezpečených datových centrech. Snažíme se používat taková bezpečností opatření, která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně revidována. Abychom zamezili neoprávněnému přístupu a zneužití vašich osobních údajů, zavedli jsme přiměřená opatření jak technického, tak organizačního rázu. Také dobré vědět, že náš internetový obchod není určen pro děti mladší 16-let. Osoba mladší 16-let může náš internetový obchod používat pouze, pokud k tomu udělí souhlas jeho zákonný zástupce (rodič, nebo poručník).

JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA?

Ve vztahu k vašim osobním údajům máte zejména právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo opravit či doplnit své osobní údaje, právo požadovat omezení jejich zpracování, právo vznést námitku či stížnost proti zpracovávání vašich osobních údajů, právo na přístup k vašim osobním údajům, právo požadovat přenesení vašich osobních údajů, právo být informován o porušení zabezpečení vašich osobních údajů a za určitých podmínek také právo na výmaz některých osobních údajů, které v souvislosti s vámi zpracováváme (tzv. právo být „zapomenut“).

JAK SI MŮŽETE ÚDAJE UPRAVOVAT?

Své osobní údaje máte pod kontrolou především prostřednictvím vašeho uživatelského účtu, ve kterém můžete mazat, resp. měnit a doplňovat základní informace o vaší osobě. Případně nás můžete kontaktovat prostřednictvím info@pribehuj.cz. Z důvodu urychlení opravy vašich osobních údajů a vašeho komfortu však doporučujeme upravit si své osobní údaje ve svém uživatelském profilu.Můžete nás požádat prostřednictvím info@pribehuj.cz abychom vám zaslali přehled vašich osobních údajů. Současně máte právo na přístup k těmto informacím týkajících se vašich osobních údajů: jaké jsou účely zpracování vašich osobních údajů, jaké jsou kategorie dotčených osobních údajů, kdo, kromě nás, jsou příjemci vašich osobních údajů, plánovaná doba, po kterou budou vaše osobní údaje uloženy, zdali máte právo požadovat od nás opravu nebo výmaz vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, informace o zdroji osobních údajů, pokud jsme je nezískali od vás.

JAK SI MŮŽETE VYMAZAT SVÉ ÚDAJE?

Dále můžete žádat, abychom údaje o vás vymazali (výmaz se však nedotkne údajů na dokumentech, které musíme podle zákona uchovávat (např. faktury či dobropisy). Pokud vaše osobní údaje budeme potřebovat pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků, může být vaše žádost odmítnuta (např. pokud za vámi evidujeme neuhrazenou pohledávku či v případě probíhajícího reklamačního řízení).

Upozorňujeme, že stěžejní informace o vaší platební kartě nejsou ukládány u naší společnosti, ale u naší platební brány. Proto tato data nelze z naší strany vymazat a je třeba kontaktovat platební bránu, skrze kterou jste platbu prováděli.

S výjimkou případů výše uvedených máte právo na výmaz v těchto případech: osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány, odvolal/a jste svůj souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování, vznesl/a jste námitku proti zpracování osobních údajů a máte za to, že při posouzení námitky vyjde najevo, že v konkrétní situaci převažuje váš zájem nad naším zájmem na zpracování těchto osobních údajů, osobní údaje jsou zpracovány protiprávně, povinnost výmazu stanoví zvláštní právní předpis, jedná se o osobní údaje dětí mladších 16 let. Své právo můžete uplatnit prostřednictvím info@pribehuj.cz. 

JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ VAŠÍ NESPOKOJENOSTI?

Některé vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud na vaší straně budou existovat konkrétní důvody, můžete vznést námitku proti zpracovávání těchto vašich osobních údajů. Tuto námitku můžete vznést prostřednictvím info@pribehuj.cz.Pokud (a) popíráte přesnost vašich osobních údajů, (b) vaše osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně, (c) my již vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu vašich právních nároků, nebo pokud jste (d) vznesl/a námitku dle předchozího bodu, tak máte právo na to, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů. V takovém případě můžeme vaše osobní údaje zpracovávat pouze s vaším souhlasem (s výjimkou uložení či zálohy předmětných osobních údajů). Máte-li za to, že vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, máte rovněž právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Budeme však rádi, pokud budete takovou situaci řešit nejprve s námi a kontaktujete nás prostřednictvím info@pribehuj.cz.

Účinnost : 1.9.2018

Dostupné na www.pribehuj.cz/podminky

Váš tým Příběhuj.cz